Általános szerződési feltételek

ÁSZF

 

Jelen tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja a fogyasztók és vásárlók (továbbiakban együtt: vásárlók) informálása a KJUST autóstáskák weboldal (www.autostaska.hu) internetes felület (továbbiakban: KJUST autóstáskák weboldal) működéséről, és annak tartalmáról.
A KJUST autóstáskák weboldal használata, beleértve az azon történő regisztrációt is, a vásárlók számára díjmentes.

Bankszámla: Polgári bank  61200395-10020009

A KJUST autóstáskák weboldal rendeltetése
1.1. A KJUST autóstáskák weboldal feltüntetett termékek forgalmazója KJUST autóstáska. cím: 2315 Szigethalom, Babits Mihály utca 32/2. Adószám: 55944247-1-33 (továbbiakban: KJUST autóstáska.)


1.2. A KJUST autóstáskák weboldal üzemeltetője, KJUST autóstáska, aki ezt annak érdekében hozta létre, hogy – a vásárlók közvetlen információkhoz juthassanak az ott feltüntetett termékek tulajdonságairól, – az ajánlott fogyasztói árak és műszaki termékinformációk feltüntetésével segítse a vásárlókat, hogy az igényeiknek legmegfelelőbb termékeket tudják megvásárolni.


1.3. A KJUST autóstáskák weboldalon termékértékesítés történik, az oldal hagyományos webshopnak minősül, üzlethelységgel és űtvevő ponttal nem rendelkezik!

A KJUST autóstáskák weboldalon feltüntetett árak, költségek
2.1. Az vásárlók a termékeket KJUST autóstáska-től vásárolhatják meg. A KJUST autóstáskák  weboldalon feltüntetett termékárak KJUST autóstáska által kínált fogyasztói árak, tehát bruttó árak, és az Áfát tartalmazzák.
2.3. A KJUST autóstáskák weboldalon feltüntetett csomagolási díj, valamint útdíj költségek (továbbiakban együtt: Költségek) kalkulált költségek, melyek meghatározása során KJUST autóstáska a saját üzletmenetében meghonosított költségeket vette alapul.
2.4. A KJUST autóstáskák weboldalon feltüntetett akciókat, akciós árakat (továbbiakban: Akció) KJUST autóstáska a vásárlók részére nyújtja. A KJUST autóstáskák weboldalon feltüntetett bruttó akciós ár a KJUST autóstáska által ajánlott bruttó fogyasztói ár.

Termék megrendelés három egyszerű lépésben történik:

1. termékek kiválasztása
2. adatok megadása
3. adatok elküldése


Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Szerződéses viszonyok
4.1. A KJUST autóstáskák weboldalon kiválasztott termékek megvásárlása esetén, a vásárló és a Forgalmazó között jön létre adásvételi szerződés. Az vásárló és a Forgalmazó megállapodnak a termékek konkrét eladási áráról, a kapcsolódó járulékos költségekről, a termékek átvételének módjáról, helyéről és idejéről, egyéb általuk fontosnak tartott kérdésekről.

A KJUST autóstáskák weboldal működésével összefüggő jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény – A fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény – A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény – Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A fogyasztói jogok érvényesítése - Panasz
A Fogyasztó a panaszát Bujtár Krisztián székhelyén (2310 Szigetszentmiklós, Apor Vilmos utca 1.) személyesen, vagy írásban az autostaska@gmail.com e-mail címen, illetve a KJUST autóstáska székhelyére címezve (2315 Szigethalom, Babits Mihály utca 32/2.) postai úton teheti meg. KJUST autóstáska a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, KJUST autóstáska a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a.) személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadja, b.) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési eszköz felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi. Az írásbeli panaszt KJUST autóstáska a beérkezését követően 30 napon belül írásban, érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját KJUST autóstáska indokolni köteles.

Munkatársaink célja, hogy a termékeket a valóságnak megfelelően jelenítsék meg a webáruházban, azonban a tévedés jogát fenntartjuk!

Békéltető Testület Illetékes testület: Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.).

Online vitarendezési platform Tájékoztatás az 524/2013/EU rendelet alapján: A fogyasztóknak lehetőségük van online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvitájukat az online vitarendezési platformon keresztül rendezni. Az online vitarendezési platform az Európai Bizottság által létrehozott interaktív weboldal, amely az EU valamennyi hivatalos nyelvén működik, és amelynek használata díjmentes, elérése: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU A fogyasztók a jogvitákat – regisztrációt követően – kérelem beküldésével rendezhetik az online vitarendezési platformon keresztül.

Fogyasztóvédelmi hatóság Illetékes hatóság: Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (1052 Budapest, Városház u. 7.).

 

Szigethalom, 2020.03.06.